Aanvullende jongeren zorgverzekering

De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde (ongeacht je leeftijd) wat betreft dekking. Echter op het gebied van aanvullende verzekering zijn er grote verschillen.
Diverse verzekeraars bieden specifieke aanvullende ziektekostenverzekeringen aan voor jongeren. Jongeren hebben vaak minder zorg nodig en als ze zorg nodig hebben, dan is het andere zorg.

Aanbieders met specifieke aanvullende jongerenverzekering zijn o.a.

Voor een uitgebreider overzicht verwijzen we naar het uitgebreidere overzicht van zorgverzekeraars met jongerenpakketten.